Vil du bli medlem I klubben vår?

 Send navn, tlf nr og adresse til vår e-post: surnadalogrindalhundeklubb@gmail.com   


Eller du kan selv gå inn på

http://web2.nkk.no/tjenester/medlemmer/min-side/

For å melde deg inn i klubben


(det koster 350kr i året)

Abonement på bladet hundesport er inkludert i prisen.

Det fåes rabatter på kurs for medlemmer.

Treningene på tirsdagene er forbeholdt medlemmene.